Vedligeholdelsesreglement
 
Vedligeholdelsesreglementet er en beskrivelse af, hvem der skal vedligeholde hvilke dele af boligen. Det er også en beskrivelse af, hvilken standard boligerne skal have ved overtagelse, i bo-perioden og ved fraflytning.

Det er beboerne i afdelingen, som på et afdelingsmøde fastlægger standarden.


Reglementet skal indeholde oplysning om:

  • hvilken vedligeholdelsesordning afdelingsmødet har besluttet gælder i afdelingen, og om der gælder samme ordning for alle boliger
  • reglerne for, hvordan beboerne skal vedligeholde boligen
  • reglerne for istandsættelse ved fraflytning.
Boligforeningen AAB - afdeling 5 | Nyelandsvej 63, 5 | 2000 Frederiksberg | e-mail: #AAB-afdeling5@aab.dk