Råderet

Pr. 1. juli 2005 fik lejere i almene boliger ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen og desuden få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Hensigten med loven er, at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov.

Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser.

Inden arbejdet kan sættes i gang skal det meldes og efterfølgende godkendes af AAB. Der er loft på det beløb, man kan få godtgørelse for. Det aktuelle beløb kan oplyses ved henvendelse på dit lokale afdelingskontor.

Læs pjecen "Råderet" udgivet af Boligselskabernes Landsforening (BL)


 
Boligforeningen AAB - afdeling 5 | Nyelandsvej 63, 5 | 2000 Frederiksberg | e-mail: #AAB-afdeling5@aab.dk